Other links
Home Ajax Chantal Delivery and after ... Puppies Guestbook Contacts News Photo Gallery Video Gallery About Irish Setters ... Other links

 

We would like to use this page for links related to other breeds of dogs and other animals. We found several interesting sites which are helping to save the abandoned and tortured animals. There are also links to web sites of the animal shelters in Slovakia. Some of them are also in English.

We would like to remind you that also our Chantal was abandoned and we found her in one of the animal shelter. Today she is a joyful and happy dog and , even more important, our irreplaceable companion. We believe that these links will also help to save some other abandoned animal.

Na tejto stránke, by sme chceli nechávať odkazy na linky, ktoré sa týkajú aj iných plemien psov a ostatných  zvierat. Našli sme niekoľko zaujímavých liniek, ktoré podporujú záchranu opustených a týraných zvierat. Sú medzi nimi aj odkazy na web-y slovenských útulkov.

Chceli by sme pripomenúť, že aj naša Chantal, bola  opustená a k nám sa dostala prostredníctvom útulku. Dnes je z nej veselý a šťastný pes a hlavne náš nenahraditeľný a každodenný spoločník. Veríme, že práve týmito odkazmi možno aspoň prispejeme k záchrane nejakého opusteného zvieratka. 

 

Animal shelter in Bratislava, Slovakia
Sloboda zvierat, Bratislava
http://www.utulok-ba.sk/

Animal shelter in Dubnica nad Váhom, Slovakia
http://www.utulokdca.sk/eng/index.php

Útulok v Dubnici nad Váhom
http://www.utulokdca.sk/index.php

Save dogs from a shelter in Hamburg !
Zachráňte psov z útulku v Hamburgu ! http://www.volny.cz/amazonka/psi_nemecko.htm